[<< wiktionary] dvanáctníkový vřed
== Czech ==


=== Noun ===
dvanáctníkový vřed m

duodenal ulcer