[<< wiktionary] रक्षाबंधन शुभकामनाएँ
== Hindi ==


=== Pronunciation ===
IPA(key): /ɾək.ʂɑː.bən.d̪ʱən‿ʃʊbʱ.kɑːm.nɑː.ẽː/, [ɾək.ʃäː.bə̃n̪.d̪ʱə̃n̪‿ʃʊbʱ.kä̃ːm.n̪äː.ẽː]


=== Interjection ===
रक्षाबंधन शुभकामनाएँ • (rakṣābandhan śubhkāmnāẽ)

Happy Raksha Bandhan!


==== Synonyms ====
राखी शुभकामनाएँ (rākhī śubhkāmnāẽ)