[<< wiktionary] velvoitetyöllistämisen
== Finnish ==


=== Noun ===
velvoitetyöllistämisen

Genitive singular   form of velvoitetyöllistäminen.