[<< wiktionary] heimsøk
== Norwegian Nynorsk ==


=== Verb ===
heimsøk

imperative of heimsøkja, heimsøkje, heimsøka and heimsøke