[<< wiktionary] grupperte
== Norwegian Bokmål ==


=== Verb ===
grupperte

simple past of gruppere