[<< wiktionary] gjeshk
== Albanian ==


=== Alternative forms ===
gjeth (feminine; definite singular: gjethja)


=== Etymology ===
Singularized plural, from Proto-Albanian *gadh-ška (cf. bashkë), from gjethe.


=== Noun ===
gjeshk m (indefinite plural gjeshkë, definite singular gjeshku, definite plural gjeshkët)

dry leaves


==== Related terms ====
gath (forms a doublet with this word), gjethe