[<< wiktionary] rītdienā
== Latvian ==


=== Noun ===
rītdienā f

locative singular   form of rītdiena