[<< wiktionary] Valachie
== French ==


=== Proper noun ===
Valachie f

Wallachia