[<< wiktionary] olay güdümlü programlamanın
== Turkish ==


=== Noun ===
olay güdümlü programlamanın

genitive singular of olay güdümlü programlama
second-person singular possessive genitive of olay güdümlü programlama