[<< wiktionary] mosambiker
== Norwegian Bokmål ==


=== Noun ===
mosambiker m (definite singular mosambikeren, indefinite plural mosambikere, definite plural mosambikerne)

a Mozambican (person from Mozambique)


==== Related terms ====
Mosambik
mosambikisk


=== See also ===
mosambikar (Nynorsk)


=== References ===
“mosambiker” in The Bokmål Dictionary.