[<< wikipedia] Sylvia O'Brien
Sylvia O'Brien may refer to:

Sylvia O'Brien (actress) (1924–2006), Dublin-born actress and singer
Sylvia O'Brien (soprano), Dublin-born soprano