[<< wikipedia] Waliszew
Waliszew may refer to the following places in Poland:

Waliszew, Łódź Voivodeship
Waliszew, Masovian Voivodeship


== See also ==
Stary Waliszew, Łódź Voivodeship
Waliszew Dworski, Łódź Voivodeship