[<< wikibooks] Pinyin/Sudan is a country in the northeast of Africa
Sudan is a country in the northeast of Africa.
Sudan shih Feizhou dongbeeibuh de guorjia.